logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 252410
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 49933
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   49933
 Dane podstawowe   8253
 Status prawny lub forma prawna   3789
 Struktura własnościowa podmiotu   4046
 Organizacja   6641
 Przedmiot działalności i kompetencje   4264
 Kapitał zakładowy   3982
 Tryb działania   2004
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5479
 Sprawozdania finansowe   2853
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10517
 Zarząd   4884
 Rada Nadzorcza   3924
Akty Prawne
 Statut   3466
 Regulamin   3336
 Uchwały   4788
 Protokoły i kontrole 2017   3312
 Protokoły i kontrole 2018   193
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   108886
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4339
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4194
 Oświadczenia majątkowe   2957
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   3070
 Redakcja Biuletynu   3300


wersja do druku drukuj