logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 255438
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 50953
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   50953
 Dane podstawowe   8326
 Status prawny lub forma prawna   3836
 Struktura własnościowa podmiotu   4086
 Organizacja   6718
 Przedmiot działalności i kompetencje   4306
 Kapitał zakładowy   4026
 Tryb działania   2036
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5522
 Sprawozdania finansowe   2914
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10627
 Zarząd   4969
 Rada Nadzorcza   3966
Akty Prawne
 Statut   3502
 Regulamin   3377
 Uchwały   4844
 Protokoły i kontrole 2017   3333
 Protokoły i kontrole 2018   243
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   109841
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4371
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4218
 Oświadczenia majątkowe   2999
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   3102
 Redakcja Biuletynu   3323


wersja do druku drukuj