logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 250679
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 49371
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   49371
 Dane podstawowe   8223
 Status prawny lub forma prawna   3779
 Struktura własnościowa podmiotu   4029
 Organizacja   6579
 Przedmiot działalności i kompetencje   4240
 Kapitał zakładowy   3964
 Tryb działania   1987
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5452
 Sprawozdania finansowe   2768
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10452
 Zarząd   4842
 Rada Nadzorcza   3899
Akty Prawne
 Statut   3454
 Regulamin   3315
 Uchwały   4771
 Protokoły i kontrole 2017   3296
 Protokoły i kontrole 2018   152
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   108325
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4323
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4176
 Oświadczenia majątkowe   2940
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   3052
 Redakcja Biuletynu   3290


wersja do druku drukuj