logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 246556
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 48437
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   48437
 Dane podstawowe   8083
 Status prawny lub forma prawna   3721
 Struktura własnościowa podmiotu   3950
 Organizacja   6435
 Przedmiot działalności i kompetencje   4162
 Kapitał zakładowy   3877
 Tryb działania   1904
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5337
 Sprawozdania finansowe   2581
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10268
 Zarząd   4738
 Rada Nadzorcza   3832
Akty Prawne
 Statut   3399
 Regulamin   3266
 Uchwały   4717
 Protokoły i kontrole 2017   3229
 Protokoły i kontrole 2018   37
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   107095
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4223
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4128
 Oświadczenia majątkowe   2889
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   2998
 Redakcja Biuletynu   3250


wersja do druku drukuj