logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 265419
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 53415
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   53415
 Dane podstawowe   8606
 Status prawny lub forma prawna   3942
 Struktura własnościowa podmiotu   4233
 Organizacja   7064
 Przedmiot działalności i kompetencje   4505
 Kapitał zakładowy   4259
 Tryb działania   2187
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5789
 Sprawozdania finansowe   3107
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   11249
 Zarząd   5188
 Rada Nadzorcza   4122
Akty Prawne
 Statut   3659
 Regulamin   3485
 Uchwały   4983
 Protokoły i kontrole 2017   3486
 Protokoły i kontrole 2018   631
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   112963
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4605
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4279
 Oświadczenia majątkowe   3084
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   3173
 Redakcja Biuletynu   3405


wersja do druku drukuj