logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 248704
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 48867
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   48867
 Dane podstawowe   8162
 Status prawny lub forma prawna   3749
 Struktura własnościowa podmiotu   3992
 Organizacja   6516
 Przedmiot działalności i kompetencje   4210
 Kapitał zakładowy   3928
 Tryb działania   1958
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5409
 Sprawozdania finansowe   2698
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10373
 Zarząd   4800
 Rada Nadzorcza   3870
Akty Prawne
 Statut   3435
 Regulamin   3297
 Uchwały   4748
 Protokoły i kontrole 2017   3272
 Protokoły i kontrole 2018   108
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   107677
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4275
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4153
 Oświadczenia majątkowe   2913
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   3025
 Redakcja Biuletynu   3269


wersja do druku drukuj