logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 242027
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 46825
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Strona główna   46825
 Dane podstawowe   7954
 Status prawny lub forma prawna   3583
 Struktura własnościowa podmiotu   3844
 Organizacja   6306
 Przedmiot działalności i kompetencje   4036
 Kapitał zakładowy   3770
 Tryb działania   1801
 Majątek, którym dysponuje Spółka   5222
 Sprawozdania finansowe   2427
Władze
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje   10112
 Zarząd   4631
 Rada Nadzorcza   3736
Akty Prawne
 Statut   3312
 Regulamin   3179
 Uchwały   4624
 Protokoły i kontrole   3098
Zamówienia Publiczne
 Przetargi - ogłoszenia   106535
Inne
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4109
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych   4043
 Oświadczenia majątkowe   2798
  Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie   2913
 Redakcja Biuletynu   3169


wersja do druku drukuj