logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Protokoły i kontrole 2017
1.

Wykaz przeprowadzonych kontroli w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu za rok 2017.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w roku 2017:
 
1.  Kontrola dotycząca jakości wody, pochodzącej z  obszaru dystrybucji Wodociągu 
     Kalisz (pobór próbek do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu kontrolnego).
     Termin kontroli - 23.01.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS w Kaliszu.
 
2.  Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej
     i dystrybuowanej przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Pobór próbek wody
     do badań laboratoryjnych. Termin kontroli - 06.02.2017r. Kontrolę przeprowadził
     PPIS w Kaliszu.
 
3.  Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego ujęcia oraz stacji uzdatniania wody "Fabryczna"
     przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu, kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia
     z obszaru dystrybucji wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu-pobór próbek 
     do badania laboratoryjnego. Termin kontroli - 21.03.2017r. Kontrolę przeprowadził
     PSSE w Kaliszu.

5.  Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z obszaru dystrybucji
     wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu-pobór próbek wody do badania 
     laboratoryjnego. Termin kontroli - 24.04.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS
     w Kaliszu.

6.  Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp.
     Termin kontroli-10-11.05.2017r. Kontrolę przeprowadził PIP O/Ostrów Wlkp.

7.  Kontrola dotycząca jakości wody, pochodzącej z obszaru dystrybucji Wodociągu Kalisz
     (pobór próbek do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu kontrolnego w dniu
     29.05.2017r. oraz pobór próbek do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu
     przeglądowego w dniu 30.05.2017r.). Termin kontroli - 29-30.05.2017r.
     Kontrolę przeprowadził PPIS w Kaliszu.

8.  Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z obszaru dystrybucji
     wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Pobór próbek wody do badań
     laboratoryjnych. Termin kontroli - 27.06.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS
     w Kaliszu. 

9.  Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego ujęcia oraz stacji uzdatniania wody "Lis" przy
     ul. Nad Prosną 28-34 w Kaliszu, kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia
     przez ludzi z obszaru dystrybucji wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
     -pobór próbek wody do badania laboratoryjnego.
     Termin kontroli - 25.07.2017r. Kontrolę przeprowadził PSSE w Kaliszu.

10. Kontrola dokumentacji i organizacji pracy Laboratorium PWiK Sp. z o.o. z siedzibą
      w Kaliszu przy ul. Nad Prosną 28-34 w zakresie pobierania próbek wody, stosowanych
      metod badawczych oraz ich charakterystyk, dokumentów potwierdzających udział 
      w badaniach między laboratoryjnych, zestawień wyników i ocen badań biegłości
      oraz ogólnych warunków lokalowych i środowiskowych, w tym stanu sanitarnego
      pomieszczeń. Termin kontroli - 01.08.2017r. Kontrolę przeprowadził PSSE w Kaliszu.

11. Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi z obszaru dystrybucji
      wodociągu  PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Pobór próbek wody do badań 
      laboratoryjnych. Termin kontroli - 22.08.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS
      w Kaliszu.

12. Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego ujęcia oraz stacji uzdatniania wody
      "Poznańska" przy ul. Poznańskiej 69-75 w Kaliszu, kontrola jakosci wody przeznaczonej
      do spożycia przez ludzi z obszaru dystrybucji wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą
      w Kaliszu-pobór próbek wody do badania laboratoryjnego.
      Termin kontroli  - 26.09.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS w Kaliszu.

13. Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego ujęcia wody "Warszawska", "Szeroka I"
      i "Szeroka II" oraz stacji uzdatniania wody "Warszawska" w Kaliszu, kontrola
      jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z obszaru dystrybucji wodociągu 
      PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - pobór próbek wody do badania laboratoryjnego.
      Termin kontroli - 17.10.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS w Kaliszu.

14. Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z obszaru dystrybucji
      wodociągu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - pobór próbek wody do badania
      laboratoryjnego. Termin kontroli - 27.11.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS
      w Kaliszu.

15. Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu - Kalisz
      - pobór próbek wody do badania laboratoryjnego.
      Termin kontroli - 05.12.2017r. Kontrolę przeprowadził PPIS w Kaliszu.

 

       

    

 

 

    

     
    

 

 

 

 

 

   

   

         

   


Podmiot udostępniający informację: PPIS w Kaliszu, PSSE w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-27 12:54

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj