logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Redakcja Biuletynu
1.

Redakcja

1. Jolanta Urbańska
Specjalista d/s obsługi organów spółki i ubezpieczeń
PWIK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel bezp. (062) 7608025
fax (062) 7608049
e-mail: jurbanska@wodociagi-kalisz.pl


2. Jacek Pawlak
Administrator Sieci
PWIK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel bezp. (062) 7608020
fax (062) 7608049
e-mail: jacek@wodociagi-kalisz.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2007r.) § 15. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają osoby odpowiedzialne za:
1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 26 października  2016 roku pod poz. 1764 zostało  opublikowane  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 11:22

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj