logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Prezesa Zarządu Spółki PWiK z dnia 01.10.2013r.
w Spółce wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji skarg i wniosków w poszczególnych
komórkach organizacyjnych.

Szczegółowe zasady dotyczące załatwiania skarg, wniosków i reklamacji od zainteresowanych stron określa Procedura P4 Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN -ISO 9001:2001, PN - ISO 14001.

Podstawowe zasady i tryb postępowania przy obiegu korespondencji oraz przechowywania
i archiwizowania akt określa Instrukcja kancelaryjna wydana Zarządzeniem Nr 4/2003
Prezesa Zarządu z dnia 07.02.2003r. W/w instrukcja jest aktualizowana na bieżąco w zależności
od potrzeb. Od dnia 01.02.2016 roku obowiązuje wydanie VI Instrukcji.
Ponadto w firmie prowadzi się między innymi: 
- Centralny Rejestr Umów ,
- Rejestr Zarządzeń wewnętrznych Prezesa Spółki,
- Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki,
- Rejestr kontrahentów w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków,
- Rejestr umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
- Rejestr wniosków o przyłączenia do sieci wod-kan,
- Rejestr umów na roboty nieodpłatne,
- Rejestr dokumentacji technicznej uzgodnionej przez PWiK,
- Rejestr awarii wod-kan,
- Rejestr dot. gospodarki wodomierzowej.

Wszystkie prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  prowadzone są w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 08:39

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj