logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
1.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw.
 

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Biuro Obsługi Klienta - Budynek ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz  
udziela informacji o sposobie i terminie załatwiania spraw, zwłaszcza dotyczących usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Od 1 września 2015 roku Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa czynne są; 
w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 7-17
w pozostałe dni robocze, tj. wtorek-piatek w godzinach od 7-15.
Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Interesantów pod numerem telefonów:
 62/760-80-34 oraz  62/760-80-53.

Biuro Obsługi Klienta wchodzi w skład  Pionu Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych.
Zadaniem Biura jest kompleksowa realizacja działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem klientów, w tym m.in.:

1. Rozliczanie odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków oraz usług dodatkowych.
2. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia, zawieranie umów przyłączeniowych,
    uzgadnianie projektów i wycen, rozliczanie kosztów przyłączeń.
3. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zawierania umów na dostawę wody i odbiór
    ścieków oraz na inne usługi.
4. Rozpatrywanie reklamacji i skarg klientów.

Tryb działania p-stwa w zakresie wykonywania zadań, sposób przyjmowania i załatwiania
spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę określone zostały w Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. Uchwałą Nr XL/636/2006
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku uchwalono Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza. Regulamin
obowiązuje od dnia 14.04.2006 rok. Został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 42 z 31 marca 2006 roku pod poz. 1104.

Sekretariat - Budynek ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz  /tel. 62-760-80-11./

Korespondencję dostarczaną do przedsiębiorstwa w formie papierowej (listy zwykłe, listy polecone, pisma procesowe egzekucyjne, decyzje administracyjne, faktury, noty, sprawy pilne i inne) przez operatorów pocztowych oraz przychodzące w formie elektronicznej (np. faksy, e-maile, faktury) przyjmuje Sekretariat lub Biuro Obsługi Klienta. Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pisma składane bezpośrednio przez klientów, przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta. Wpływające do firmy paczki przyjmuje i rejestruje magazyn PM.
Szczegółową procedurę obiegu korespondencji w Spółce PWiK zawiera Instrukcja Kancelaryjna.

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę pod nr telefonu 994.

Pogotowie przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także m.in.
bierze udział w zarządzaniu informacją o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków
oraz o prowadzonych pracach w zakresie usuwania awarii.

Zgodnie z § 65 Regulaminu Pracy obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Prezes Zarządu przyjmuje pracowników w każdy poniedziałek , w godzinach od 7-11.

 Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 08:04

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj