logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Sprawozdania finansowe
1.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 

Podstawa prawna

Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 13 czerwca 2017 roku,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.


Sprawozdanie finansowe Spółki PWiK za rok 2016 obejmuje:


1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów
    zamyka się sumą 149.942.743,93 zł

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
    wykazujący zysk netto z działalności w wysokości 526.490,26 zł

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r.
    do dnia 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
    1.760.645,24 zł

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. 
    do dnia 31.12.2016r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
    o kwotę 1.494.037,06 zł;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

 


Załączniki: Rozmiar:
5.278 MB

Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 12:11

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj