logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Sprawozdania finansowe
1.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 

Podstawa prawna

Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 21 maja 2018 roku,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.


Sprawozdanie finansowe Spółki PWiK za rok 2017 obejmuje:


1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r.
    do dnia 31.12.2017r. 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. 
    do dnia 31.12.2017r. 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

 


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 08:59

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj