logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Tryb działania
1.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z udzielonym przez Zarząd Miasta Kalisza zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Decyzja Zarządu Miasta Kalisza Nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27.VIII.2002 roku ) oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku i zmieniony uchwałą nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku , tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 maja 2013 roku, poz. 3533, a także  w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

a) Umowę Spółki

b) Ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity 
    Dz.U.2017.1577 z dnia 2017.08.24) 

c) Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2342)

d) Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
    dprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity - Dz.U. 2017r. poz. 328 z dnia 2017.02.23)

e) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity
    Dz.U.2017r. poz. 519) wraz z przepisami wykonawczymi.

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r.
    zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
    o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
    w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2016r. poz. 1301 z późn. zm).

g) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie  jakości
    wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294)

h) Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 1121
    z dnia 2017.06.09.) 

i) Ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.2016r. poz. 981)

j) Ustawę z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
    (Dz.U. 2017r. poz.827 z dnia 2017.04.25)


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 08:17

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj