logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Tryb działania
1.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z udzielonym przez Zarząd Miasta Kalisza zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Decyzja Zarządu Miasta Kalisza Nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27.VIII.2002 roku ) oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku i zmieniony uchwałą nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku , tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 maja 2013 roku, poz. 3533, a także  w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

a) Umowę Spółki

b) Ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity 
    Dz.U.2017.1577 z dnia 2017.08.24) 

c) Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
    dprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity - Dz.U. 2017.328 z dnia 2017.02.23)

d) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity
    Dz.U.2017 poz. 519) wraz z przepisami wykonawczymi.

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r.
    zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
    o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
    w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2016, poz.1301 z późn. zm).

f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie  jakości
    wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989)

g) Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - (tekst jednolity Dz.U. 2017.1121
    z dnia 2017.06.09.) 

h) Ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.2016.981)

i) Ustawę z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
    (Dz.U. 2017.827 z dnia 2017.04.25).


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 12:46

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj