logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Kapitał zakładowy
1.

W dniu 30 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
podjęło Uchwałę Nr 13/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy w/w uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 720.000,00 zł., podzieloną na 720 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 złotych każdy. Udziały  zostały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika - Miasto Kalisz.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym. 
Podstawa prawna wpisu: Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.06.2018r., 
sygn. sprawy:PO.IX NS-REJ. KRS/012653/18/588, data dokonania wpisu-28.06.2018r.,
numer wpisu w pozycji rejestru - 55.

Na dzień 28.06.2018 roku kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wynosi 117.720.000,00 złotych.

Zgodnie z § 9 ust.2 Umowy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
do kwoty 200.000.000,00 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku,
nie  będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.
 

 


Podmiot udostępniający informację: PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 13:15

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj