logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Kapitał zakładowy
1.

W dniu 11 sierpnia  2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
podjęło Uchwałę Nr 18/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Na mocy w/w uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.000,00 zł.,
podzieloną na 52 udziały o wartości nominalnej po 1.000 złotych każdy. Udziały 
zostały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika - Miasto Kalisz. 
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym. 
Na dzień 11.08.2017r. kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wynosi 117.000.000,00 złotych i dzieli się na 117.000 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

Podstawa prawna wpisu: Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 61-752 Poznań
ul. Grochowe Łąki 6 z dnia 14.11.2017r. 

Sygnatura sprawy: PO.IX NS-REJ KRS/029554/17/389. Wpis Nr 49.

Zgodnie z § 9 ust.2 Umowy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
do kwoty 200.000.000,00 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku,
nie  będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.
 

 


Podmiot udostępniający informację: PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 08:45

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj