logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Kapitał zakładowy
1.

W dniu 11 sierpnia  2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu podjęło Uchwałę Nr 18/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy w/w uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.000,00 złotych, podzieloną na 52 udziały o wartości nominalnej po 1.000 złotych każdy. Udziały zostały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika - Miasto Kalisz. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym. Na dzień 11.08.2017r. kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu wynosi 117.000.000,00 złotych i dzieli się na 117.000 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

W dniu 11.08.2017r. Uchwałę Nr 18/2017 NZW przesłano do Sądu Rejonowego w Poznaniu, celem rejestracji w KRS.

Zgodnie z § 9 ust.2 Umowy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 200.000.000,00 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, nie  będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.
 

 


Podmiot udostępniający informację: PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-08 08:26

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj